Skriv ut den här sidan

Psykolog

Livet går inte alltid som på räls. Ibland inträffar sådant som du inte alltid är rustad för och det kan bli nödvändigt med stödsamtal.

Allt fler upplever sig ha besvär med ängslan, oro, ångest och sömnbesvär.
Dessa besvär har ökat i alla åldersgrupper under senare år. Om du har psykologiska besvär och/eller känner att du behöver tala med någon kan du få komma till vår psykolog. 

Du får kontakt med vår psykolog genom remiss från din läkare. 

Vi kan ge dig hjälp vid:

  • Nedstämdhet eller depression
  • Stressrelaterade tillstånd
  • Kristillstånd
  • Ångesttillstånd
  • Psykosocial problematik

Du kan få hjälp i form av:

  • Krissamtal
  • Stödjande och behandlande samtal
  • Information och motiveande samtal