Skriv ut den här sidan

Hemsjukvård

Du som av medicinska skäl eller på grund av funktionsnedsättning inte kan ta dig till oss själv har möjlighet att få hemsjukvård.

Ditt eventuella behov av hemsjukvård bedöms av en av våra distriktssköterskor i samråd med dig och din läkare.

Exempel på hälso- och sjukvårdsinsatser som vi gör är:

  • Hjälp med medicinhantering
  • Sårvård
  • Injektioner
  • Provtagning
  • Blodtryck