Läkare

Ulrika Lindman

Verksamhetschef
Spec i allmänmedicin

Alva Enander

Spec i allmänmedicin

Marie-Louise Klingsäter

Spec i barn och ungdomsmedicin

Marija Lindström

Spec i allmänmedicin

Emil Mellgren

Leg. läkare

Filip Saxena

ST - läkare

Jan Vouis

ST-läkare

Marianne Englund

AT-läkare