Skriv ut den här sidan

Ledningssystem och certifikat

Vid mätningar av patientsäkerhet har vi mycket bra resultat.

Vi är en trygg vårdcentral, men vi kan alltid bli ännu bättre och därför arbetar vi hela tiden med ständiga förbättringar.

Vi har ett certifierat ledningssystem för att systematiskt kunna arbeta med ständiga förbättringar. Vi är certifierade inom kvalitet (ISO 9001), arbetsmiljö (OHSAS 18001) och miljö (ISO 14001).

Ledningssystemet går ut på att vi, efter gjord verksamhetsanalys med riskbedömningar, sätter upp mätbara mål för att uppnå bästa möjliga vårdcentral med hög patientsäkerhet och gott bemötande. Målen mäts ständigt och nya analyser görs av exempelvis avvikelser, patient- och medarbetarupplevelser (enkäter). 

Arbetet driver vårdcentralen framåt, minimerar risker, främjar det ständiga förbättringsarbetet samt fokuserar på det som är viktigt, stimulerar och ger delaktighet.